1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Giải đấu Nguyễn Thị Thúy Hiền - năm 2018
Hà Nguyễn Thuỷ Nguyên
Trường THCS Võ Duy Dương - Long An
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
Trường THCS Võ Duy Dương
2/11262
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Trường THCS Thị trấn Tây Sơn
0/110
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 317

Hỗ trợ