1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thi đấu casio Nguyễn Phước Thịnh - năm 2018
Nguyễn Phước Thịnh
Trường THCS Thị trấn Tầm Vu - Long An
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
5/11948
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
Trường THCS Kim Xá
4/11563
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 711

Hỗ trợ