1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Giao đấu cùng với Hà Tĩnh
Trận trước
#HìnhĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17
1 7/1727'
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 3/17382
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 704

Hỗ trợ