1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thách đấu máy tính cùng Long An
Hà Nguyễn Thuỷ Nguyên
Trường THCS Võ Duy Dương - Long An
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
Trường THCS Võ Duy Dương
5/11538
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Trường THCS Hậu Nghĩa
2/11230
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 347

Hỗ trợ