1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Giải đấu máy tính cùng máy tính bỏ túi
Trần Ngữ Anh
Trường THCS Kim Xá - Vĩnh Phúc
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
Trường THCS Kim Xá
8/1125'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Trường THCS Hậu Nghĩa
2/11161
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 226

Hỗ trợ