1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thách đấu cùng với máy tính khoa học
Lê Minh Cường
Trường THCS Trần Hưng Đạo - Hải Phòng
Trận trước
Tìm

Phòng 797

Trường THCS Trần Hưng Đạo
Trường THCS Quảng Kim

Hỗ trợ