1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất
Thầy Phương gửi hàng tháng 2,17 triệu đồng, sau tám năm 84,4 triệu đồng
Thầy Phương gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 2,17 triệu đồng. Sau tám năm số tiền lãi thầy Phương có được là 84,4 triệu đồng. Vậy lãi suất theo tháng của ngân hàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến 5 chữ số ở phần thập phân)

Gửi tiết kiệm hàng tháng để mua chiếc xe máy với lãi 0.8%/tháng
Một người tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe máy bằng cách hàng tháng gửi vào ngân hàng a đồng . Biết rằng lãi xuất của ngân hàng là 0.8%/tháng, hàng tháng không rút lãi ra. 1, Xây dựng công thức tính tổng số tiền tiết kiệm có được sau n tháng? 2, Đúng ba

Cô Vân gửi tiết kiệm 70 triệu đồng với lãi suất là 0,75%/tháng
Cô Vân gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 70 triệu đồng với lãi suất là 0,75%/tháng. Hỏi sau tròn 8 năm số tiền trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền lãi? (Chính xác đến hàng đơn vị).

Bài toán xây dựng quỹ khyến học Bình Long hàng tháng có rút quỹ
Trích Bài 5: "Đề thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính bỏ túi thị xã Bình Long, Bình Phước 2015 - 2016" Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, năm nay PGD thị xã tiếp tục áp dụng phương án quyên góp như năm trước là: đầu mỗi tháng sẽ quyên góp

Cuối mỗi tháng, thu tiền đóng góp của một tổ chuyên môn bất kỳ 500000/đ/người
Để khuyến khích phong trào thi HSG, thầy Nam- hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An đã kêu gọi mọi người gây quỹ khuyến học với hình thức như sau: - Cuối mỗi tháng, thầy sẽ thu tiền đóng góp của một tổ chuyên môn bất kỳ số tiền là 500000/đ/người -Tất cả

Gửi tiết kiệm ngân hàng là 80000000 đồng với lãi suất 0.9%/tháng
Một anh sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 80000000 đồng với lãi suất 0.9%/tháng. 1)Hỏi sau đúng 5 năm số tiền trong sổ sẽ là bao nhiêu, biết rằng trong suốt thời gian đó anh sinh viên không rút một đồng nào cả vốn lẫn lãi? 2)Nếu

Cô Anh gửi tiết kiệm 51000 USD vào ngân hàng theo lãi suất kép
CôAnhgửimộtsốtiền51000USDvàosổtiếtkiệmngânhàngtheolãisuấtkép.Sauhainăm,4thángthìsốtiềncả gốclẫnlãilà67111USD.Tínhlãisuấttheothángcủangânhàng(Làmtrònđếnnămchữsốởphầnthậpphân).

Thầy Dũng gửi 10000 USD, sau 8 năm số tiền lãi là 11262 USD
Thầy Dũng gửi vào ngân hàng số tiền là 10000 USD. Sau 8 năm số tiền lãi mà thầy Dũng có được là 11262 USD. Lãi suất theo tháng của ngân hàng này là bao nhiêu? (Làm tròn đến năm chữ số ở phần thập phân). Định dạng lãi suất:Đầu tiênlàm tròn lãi suất rồi đưa

Gửi vào ngân hàng một số tiền là 10 000 000 đồng với lãi suất 0,8% một tháng
a) Một người gửi vào ngân hàng mộtsố tiền là 10000000 đồng với lãi suất 0,8% một tháng. Biết rằng người đó không rút tiền sau 24 tháng. Hỏingười đó nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi sau 24 tháng ? b)Một người muốn có 10 000 000 đồng sau 24 tháng thì

Hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền a đồng lãi r% trong n tháng
Hàng tháng gởi vào ngân hàng số tiền a đồng, với lãi suất hàng tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi A sau n tháng.

Chị Hoa vay 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng
Chị Hoa vay ngân hàng 20 triệu đồng để kinh doanh với lãi suất 1,5%/tháng.Trong 2 năm đầu chị Hoa chỉ trả lãi hàng tháng theo lãi suất của ngân hàng,những năm còn lại chị trả 500 nghìn đồng /tháng.Hỏi sau bao nhiêu tháng chị Hoa sẽ trả hết nợ ? Giải chi

Tính số dân sau n năm biết mức tăng dân số là 1.1%/năm
Dân số 1 nước là 80 triệu người, mức tăng dân số là 1.1% mỗi năm. Tính dân số của nước đó sau n năm. Áp dụng với n = 20 Kq= 99566467 là sai nhé mong các bn giải hộ!!!

Xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long năm 2014
Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau: - Đầu tháng

Nam chuẩn bị một món quà thật đặc biệt nhân ngày sinh nhật của Nguyên
Để chuẩn bị một món quà thật đặc biệt nhân ngày sinh nhật của Nguyên, Nam đã tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền từ nhiều tháng trước, cụ thể như sau: Đầu tháng 3/2015: Gửi tiết kiệm 320000 đồng. Đầu tháng 4/2015: Gửi tiết kiệm 250000 đồng. Đầu tháng

Bạn Hiếu gửi 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng và lãi suất tăng lên 1,15%/tháng
Lãi suất tiền lãi gửi tiết kiệm của một ngân hàng trong một thời gian thay đổi liên tục. Bạn Hiếu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15%/tháng trong nữa năm tiếp theo và bạn Hiếu tiếp tục