1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Danh sách chuyên mục
Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Thảo luận vấn đề chung
Bình luận các tính năng, lỗi trong máy tính bỏ túi, trích dẫn các bài Toán hay trong các đề thi
Lỗi máy tính (3) Các tính năng (9) Khác (33)
Một người được lĩnh lương khởi điểm là 1,6 triệu đồng một tháng.
Bởi DORAEMON
Đăng cách đây 6 ngày
Làm quen Toán máy tính
Hướng dẫn các phương pháp làm tròn, sai số, đổi đơn vị... và cách nộp đáp án vào hệ thống thi Online
Làm tròn (1) Sai số (0) Đơn vị - số đo góc (1)
Toán mtbt # Tiengiang#*************************
Bởi Lenam-Frenemy
Đăng ngày 29/11/2017
Tính toán giá trị của biểu thức
Tính giá trị tích các số tự nhiên, lũy thừa, tổng dãy hữu hạn, thay giá trị vào biểu thức...
Tính tích, lũy thừa (65) Biểu thức chứa biến (24) Tổng dãy hữu hạn (110)
Cho đa thức ... . Tìm m để B(x) chia hết cho đa thức ....
Bởi Người ẩn danh
Đăng ngày 21/11/2017
Phép chia, biểu diễn các số thực
Đổi qua lại số thập phân và phân số, biểu diễn liên phân số, tính giá trị liên phân số...
Phép chia (41) Số thập phân - phân số (39) Liên phân số (6)
Cho đa thức P(x) có tất cả các hệ số đều là số tự nhiên, nhỏ hơn 5, thỏa mãn điều kiện P(5) = 259. Tính P(2057)
Bởi Người ẩn danh
Đăng ngày 21/11/2017
Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
Tính giá trị một phần tử trong dãy, tổng dãy, tích dãy, biến đổi công thức của dãy...
Công thức tổng quát (32) Công thức truy hồi (21) Dãy số tường minh (36)
Bài toán casio về dãy số quy luật S4 = S1+S2+S3+34²
Bởi Danh
Đăng ngày 21/11/2017
Giải các phương trình lượng giác dưới đây
Bởi DORAEMON
Đăng ngày 21/11/2017
Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
Giải hệ phương trình nhiều ẩn, bất phương trình, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của phương trình
Hệ phương trình (19) Bất phương trình (15) Max - Min (36)
CMR $\frac{a}{(b+c)^{2}}+\frac{b}{(c+a)^{2}}+\frac{c}{(a+b)^{2}}\geq \frac{9}{4(a+b+c)}$
Bởi Triệu Tuyên Nhâm
Đăng ngày 21/11/2017
Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
Sử dụng sơ đồ Hocner, phân tích đa thức thành nhân tử, tìm đa thức dư...
Đa thức một biến (56) Đa thức nhiều biến (14)
Tìm đa thức bậc bốn thõa điều kiện chia đa thức
Bởi Nguyễn Ngọc Bảo Long
Đăng ngày 21/11/2017
Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Gửi tiết kiệm ngân hàng, trả góp, chuyển động thẳng, chuyển động tròn đều, thống kê...
Toán lãi suất (50) Toán đố (185) Thống kê (2)
Tìm lổi sai của bài toán phân tích 2+2=5
Bởi BQT
Đăng ngày 21/11/2017
Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
Áp dụng đồng dư thức tìm số tận cùng, số dư, tìm số thỏa điều kiện cho trước...
Đồng dư thức (151) Số theo điều kiện (128)
Tìm số dư của phép chia sau cho 7
Bởi Trần Ngữ Anh
Đăng ngày 21/11/2017
Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
Các dạng toán về ước chung, bội chung, kiểm tra một số là số nguyên tố hay không bằng máy tính Casio...
Ước chung - Bội chung (61) Số nguyên tố (8)
Kiểm tra số một số là nguyên tố hay hợp số
Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 21/11/2017
Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác
Dùng tính chất các đường, phương pháp trục tọa độ để giải quyết các bài toán đồ thị
Giải các phương trình lượng giác dưới đây
Bởi DORAEMON
Đăng cách đây 6 ngày
Tập hợp - Tổ hợp - Xác suất
Tính tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, xác suất, hệ số đếm... bằng máy tính bỏ túi.
Bài toán xếp hàng của trường có học sinh 2500 - 3000
Bởi Nguyễn Thị Thu Hằng
Đăng ngày 21/11/2017
Hình học phẳng
Hình học phẳng về giải tam giác, giải tứ giác, hình tròn, hình sao, hình đặc biệt...
Giải tam giác (92) Giải tứ giác (40) Hình học khác (45)
Không biết làm thế nào, cần giải đáp
Bởi Người ẩn danh
Đăng ngày 21/11/2017
Hình học không gian
Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể hình các hình trong không gian
Làm thế nào để viết ra số tràn màn hình khoảng 20 mấy chữ số?
Bởi Hà Nguyễn Thuỷ Nguyên
Đăng khoảng 4 tháng
Khu vực toán Casio cao cấp (THPT)
Giới hạn - đạo hàm - tích phân - logarit
Cách dùng máy tính bỏ túi Casio tính giới hạn, đạo hàm, tích phân, logarit...
Tính tổng dãy của hàm số chứa logarit
Bởi Nguyễn Đắc Tình
Đăng ngày 21/11/2017
Số phức - Vector
Cách dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị của số phức, vector...
Tính toán số phức ((1+i)/(1-i))^8 + ((1-i)/(1+i))^8
Bởi Nguyễn Đắc Tình
Đăng ngày 21/11/2017
Trung tâm điều hành
Thông báo BQT
Ban Quản Trị đưa ra các thông báo, quy định website Máy tính bỏ túi VN, hướng dẫn sử dụng các chức năng hay tại Diễn đàn...
Hướng dẫn (2) Quy định (1)
Cập nhật Điều khoản - quy định của Máy tính bỏ túi VN
Bởi Trần Anh Tuấn
Đăng ngày 21/11/2017
Đóng góp xây dựng website
Đóng góp các tính năng cho Diễn đàn, hệ thống thi giải nhanh Toán casio, Khóa học...
Báo lỗi (29) Thắc mắc (107) Góp ý - khác (127)
Nâng Cấp Và Mở Lại Website maytinhbotui.vn cũ.
Bởi Ban Quản Trị
Đăng ngày 21/11/2017
Góp ý sách tác giả Hoàng Hồ Nam
Góp ý kiếm cho tác giả về kiến thức Toán mới, các dạng toán cần bổ sung, nâng cấp...
93.14.3 (7)
Bài 2 - Đề 5.8 trong sách của thầy Nam giải làm sao
Bởi Nguyễn Quốc Ngữ
Đăng ngày 21/11/2017
Hỗ trợ