1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đóng góp xây dựng website
  3. Góp ý - khác

Bài toán hai vòi nước chảy vào bể


0

4

Có hai vòi nước chảy vào một cái bể có thể tích là 4,8(m3). Biết rằng mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được 340 lít nước. Khi bể cạn, vòi thứ hai chảy một mình trong vòng 5 giờ 10 phút thì đầy bể. Khi bể cạn, hỏi cả hai vòi cùng chảy trong bao lâu thì được nửa bể nước (Làm tròn kết quả đến giây)

471
3 trả lời:

1

          $4,8m^3$ = 4800 lít

   Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được :

     4800 : 5 giờ 10 phút = 929,(032258064516129) ( lít nước )

   Mỗi giờ hai vòi chảy được :

     340 + 929,(032258064516129) = 1269,(032258064516129) ( lít nước )

   Thời gian bể đầy :

     4800 : 1269,(032258064516129) = 3'46'56,68'

   Thời gian hai vòi chảy được nữa bể nước :

     3'46'56,68' : 2 = 1'53'28,34'

          Vậy cả hai vòi cùng chảy trong 1 giờ 53 phút 28 giây thì được nữa bể nước.

#1: ngày 04/06/2016
616

Thêm bình luận

0

Thịnh giỏi quá............

#2: ngày 01/09/2016
31

Thêm bình luận

0

Bạn làm rất hay :)

#3: ngày 05/06/2016
2

Thêm bình luận