1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ


0

0

Bài 1. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ;

b) 5 giờ;

c) 6 giờ;

d) 12 giờ;

e) 20 giờ.

1 trả lời:

1

Giải:

Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là : 12 = 

a) Vào thời điểm 3 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 3.  = 

b) Vào thời điểm 5 giờ(hình b) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

5. 

c) Vào thời điểm 6 giờ(hình c) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

6. 

d) Vào thời điểm 20 giờ(hình d) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

4. 

e) Vào thời điểm 12 giờ(hình e)  hai kim đồng hồ trùng nhau thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

#1: ngày 11/04/2017
90

Thêm bình luận