1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Tính toán giá trị của biểu thức
  3. Tính tích, lũy thừa

Phương pháp tính tính chính xác tích hai số lớn trong casio fx570VN Plus


1

2

Tính chính xác giá trị biểu thức: 24587538758493847584938475232586958 và 2120152016

Ta phân tích 2120152016 = 1866331 x 1136

Ta tính 24587538758493847584938475232586958 x 1866331:

- Ta nhập biểu thức C = (AB + C) :R 100 CACL (do số này lớn nên mỗi lần ta chỉ tìm hai chữ số thôi)

- A? 1866331 = 

- B? 58 =

- C? 0 =

Máy sẽ ra phần dư R là hai chữ số cuối cùng của kết quả cứ nháy == rồi nhập hai chữ số tiếp theo đến hết.

Kết quả bây giờ là 45888485798678581057045809419309249911098

Ta nhân với 1136 theo cách làm tương tự

Đáp số: 52129319867298868080804039500335307899007328

2 trả lời:

1

@NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN: 00:07 09/04/2016

Thầy có thể giải thích tại sao lai bắt đầu từ số 58 mà không phải là số 24 không ah?

tại vì phép tính nhân là ta nhập từ cuối lên trên, còn phép chia mới là nhập từ trên xuống dưới.

với lại mình học lớp 7 chứ không phải là thầy gì đâu nha smiley

#1: ngày 09/04/2016
616

Thêm bình luận

0

Thầy có thể giải thích tại sao lai bắt đầu từ số 58 mà không phải là số 24 không ah?

#2: ngày 09/04/2016

Thêm bình luận