1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phương trình, lượng giác, nghiệm nguyên
  3. Giải phương trình
  4. Giải phương trình 3x^2-10x+3 = 0

Chủ đề : Giải phương trình 3x^2-10x+3 = 0


0

Giải phương trình 3x2-10x+3 = 0 (Viết các nghiệm cách nhau bởi dấu ";" theo thứ tự tăng dần)

Trương Việt Anh
2
8 trả lời:

1

1/3;3                                                          

#1: ngày 10/09/2016
ngo tung duong
2

Thêm bình luận

1

Ths nhé các bạn

#2: ngày 11/09/2016
Trương Việt Anh
2

Thêm bình luận

0

1/3;3 bạn nhé

                                           

#3: ngày 11/09/2016
?????
21

Thêm bình luận

0

ấn Mode 5 ấn cái dấu mũi tên chỉ xuống rồi ấn 1 

sau đó giải phương trình bình thường : ấn 3   -10   3 ; ta có kq x1=1/3 ;x2=3

#4: ngày 12/09/2016
Tạ Vũ Đăng Khoa
15

Thêm bình luận

0

Ths khoa ,Duong

Trương Việt Anh: 19:19 10/09/2016

Giải phương trình 3x2-10x+3 = 0 (Viết các nghiệm cách nhau bởi dấu ";" theo thứ tự tăng dần)

 

#5: ngày 12/09/2016
Trương Việt Anh
2

Thêm bình luận

0

cái đó là trên vinacal còn casio la mode 5 rồi ấn 3

#6: ngày 13/09/2016
Phan Văn Hiếu
172

Thêm bình luận

0

bấm MODE 5 3

xong bấm 3 =; -10 = ; 3= ; 0= 

ra kết quả là 1/3; 3

 

#7: ngày 02/10/2016
Vũ Nguyên Phước
68

Thêm bình luận

0

ngu như bò bài dễ vậy mà làm không ra

#8: ngày 02/10/2016
Người ẩn danh 779159
0

Thêm bình luận

Hỗ trợ