1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phương trình, lượng giác, nghiệm nguyên
  3. Giải phương trình

Giải phương trình 3x^2-10x+3 = 0


0

Giải phương trình 3x2-10x+3 = 0 (Viết các nghiệm cách nhau bởi dấu ";" theo thứ tự tăng dần)

8 trả lời:

1

1/3;3                                                          

#1: ngày 10/09/2016
ngo tung duong
2

Thêm bình luận

1

Ths nhé các bạn

#2: ngày 11/09/2016
Trương Việt Anh
2

Thêm bình luận

0

1/3;3 bạn nhé

                                           

#3: ngày 11/09/2016
?????
21

Thêm bình luận

0

ấn Mode 5 ấn cái dấu mũi tên chỉ xuống rồi ấn 1 

sau đó giải phương trình bình thường : ấn 3   -10   3 ; ta có kq x1=1/3 ;x2=3

#4: ngày 12/09/2016
Tạ Vũ Đăng Khoa
15

Thêm bình luận