1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Phương trình, lượng giác, nghiệm nguyên
  3. Giải phương trình

Giải phương trình 3x^2-10x+3 = 0


0

6

Giải phương trình 3x2-10x+3 = 0 (Viết các nghiệm cách nhau bởi dấu ";" theo thứ tự tăng dần)

8 trả lời:

1

Ths nhé các bạn

#1: ngày 11/09/2016
2

Thêm bình luận

1

1/3;3                                                          

#2: ngày 10/09/2016
2

Thêm bình luận

0

ngu như bò bài dễ vậy mà làm không ra

#3: ngày 02/10/2016

Thêm bình luận

0

bấm MODE 5 3

xong bấm 3 =; -10 = ; 3= ; 0= 

ra kết quả là 1/3; 3

 

#4: ngày 02/10/2016
73

Thêm bình luận