1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Hệ phương trình
  4. Tìm x; y thỏa mãn (x + y)4 = 40x + 41

Chủ đề : Tìm x; y thỏa mãn (x + y)4 = 40x + 41


-1

Tìm tất cả các số nguyên dương x ngăn cách nhau bằng ";" thỏa mãn (x + y)4 = 40x + 41 với y là số tự nhiên khác 0.

Trần Tấn Phúc
246
3 trả lời:

2

trời ! bài dễ vậy mà cũng đăng

kq là 1 thôi mà

nhớ tks nha

#1: ngày 30/01/2017
Lý Hoàng Khang
13

Thêm bình luận

1

đăng để dc thanks thôismiley

#2: ngày 13/02/2017
Tạ Đình Tiến
104

Thêm bình luận

1

Sao tiến bt mk đăng để kím tks

#3: ngày 14/02/2017
Trần Tấn Phúc
246

Thêm bình luận

Hỗ trợ