1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Hệ phương trình

Tìm x; y thỏa mãn (x + y)4 = 40x + 41


-1

2

Tìm tất cả các số nguyên dương x ngăn cách nhau bằng ";" thỏa mãn (x + y)4 = 40x + 41 với y là số tự nhiên khác 0.

3 trả lời:

2

trời ! bài dễ vậy mà cũng đăng

kq là 1 thôi mà

nhớ tks nha

#1: ngày 30/01/2017
16

Thêm bình luận

1

Sao tiến bt mk đăng để kím tks

#2: ngày 14/02/2017
255

Thêm bình luận

1

đăng để dc thanks thôismiley

#3: ngày 13/02/2017
112

Thêm bình luận