1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Max - Min
  4. Tìm GTNN khi 28/29<1/a+1/b+1/c<1

Chủ đề: Tìm GTNN khi 28/29<1/a+1/b+1/c<1


0
3

cho 28/29<1/a+1/b+1/c<1.Tìm GTNN của S =a+b+c

?????
21
ngày 12/04/2017
Chia sẻ Trả lời
4 trả lời:

1

mk dùng cách thử nhiều lần:

chọn số a;b;c nhỏ nhất là 2 trở lên thì :

1/2+1/3+1/4 ko

1/2+1/3+1/5 KO

1/2+1/3+1/6 ko

1/2+1/3+1/7 chọn

#11: ngày 13/04/2017
BQT
320

Thêm bình luận

1

cách khác như sau:

28/29 =0,96551.....

mà a;b;c là số tự nhiên nên mk thử ra là 1/2+1/3+1/7 là nhỏ nhất

tổng nhỏ nhất là 2+3+7 =12

#12: ngày 13/04/2017
BQT
320

Thêm bình luận

1

cool!!

#13: ngày 13/04/2017
Đoàn Lê Na
1

Thêm bình luận

1

a,b,c dương ko 

nếu ko thì để xem

#14: ngày 13/04/2017
Vũ Hoàng Việt
6

Thêm bình luận

Hỗ trợ