1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất
  4. Xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long năm 2014

Chủ đề 1/2: Xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long năm 2014


0

Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau:

 - Đầu tháng 6 khuyên góp được: 3 520 000 đồng.

 - Đầu tháng 7 khuyên góp được: 4 620 000 đồng.

 - Đầu tháng 8 khuyên góp được: 4 500 000 đồng.

 - Đầu tháng 9 khuyên góp được: 3 620 000 đồng.

Hỏi đến cuối tháng 12/2014 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

11 trả lời:

2

Bài này thuộc cả hai dạng gửi lãi kép và gửi hàng tháng nhưng khác giai đoạn, vì vậy ta phải làm theo từng bước chứ không sử dụng công thức tổng quát được.

   Đầu tháng 6 gửi vào: 3520000 (đồng)

   Đầu tháng 7 có được: $3520000.(1+0,0055)+4620000=8159360$ (đồng)

   Đầu tháng 8 có được: $8159360.(1+0,0055)+4500000 \approx 12704236$ (đồng)

   Đầu tháng 9 có được: $12704236.(1+0,0055)+3620000 \approx 16394110$ (đồng)

Từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 có 4 giai đoạn

   Vậy đến cuối tháng 12 quỹ khuyến học sẽ có tất cả: $16394110.(1+0,0055)^4 \approx 16757767$ (đồng)

          Đáp số: 16757767 đồng.

#1: ngày 26/07/2016
Nguyễn Phước Thịnh
557

Thêm bình luận

1

crying

#2: ngày 26/07/2016
nguyễn thị hồng thắm
1

Thêm bình luận

1

16757767 

#3: ngày 27/07/2016
Ban Quản Trị
318

Thêm bình luận

1

nguyễn thị hồng thắm: 17:31 26/07/2016

Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau:

 - Đầu tháng 6 khuyên góp được: 3 520 000 đồng.

 - Đầu tháng 7 khuyên góp được: 4 620 000 đồng.

 - Đầu tháng 8 khuyên góp được: 4 500 000 đồng.

 - Đầu tháng 9 khuyên góp được: 3 620 000 đồng.

Hỏi đến cuối tháng 12/2014 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

16757767 bạn nhé

#4: ngày 11/09/2016
Truong Viet Son
32

Thêm bình luận

1

sai hết                               

#5: ngày 17/02/2017
Thám Tử TH thời edo
54

Thêm bình luận

1

vậy kq = bao nhiêu mà Tú nói sai hết

#6: ngày 17/02/2017
Lý Hoàng Khang
239

Thêm bình luận

1

Kq của mấy bn ở trên đều đúng ko có sai nhé Tú!!

#7: ngày 17/02/2017
Trần Tấn Phúc
246

Thêm bình luận

1

sai mà mk ấn nó bảo sai

#8: ngày 18/02/2017
Thám Tử TH thời edo
54

Thêm bình luận

1

Bạn đã đọc kĩ đề chưa có khi lãi suất khác nhau thì sau

vd bài này lãi suất 0,55% còn bài khác thì lãi suất khác

#9: ngày 18/02/2017
Trần Tấn Phúc
246

Thêm bình luận

Hỗ trợ