1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm ba chữ số tận cùng của: 1.3.5.7.9....2035


-2

Tìm ba chữ số tận cùng của: 1.3.5.7.9....2035.

trân trân
69
8 trả lời:

1

Đây 

$\begin{array}{l}
1.3.5.......2035\\
 = \dfrac{{2035 - 1}}{2} = 1017
\end{array}$

đồng dư với 1 mod 4 

= có tận cùng là 875

 

#1: ngày 25/08/2016
Nguyễn Thành Trung
197

Thêm bình luận

1

Nhân chứ không phải cộng nha Trung!

#2: ngày 26/08/2016
Nguyễn Phước Thịnh
607

Thêm bình luận

1

trung sao ra được kq là 875 được vậy 

#3: ngày 03/09/2016
trân trân
69

Thêm bình luận

1
#4: ngày 03/09/2016
Lê văn thành
10

Thêm bình luận