1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm ba chữ số tận cùng của: 1.3.5.7.9....2035


-2

8

Tìm ba chữ số tận cùng của: 1.3.5.7.9....2035.

73
8 trả lời:

1

625 nha                                       

#1: ngày 16/10/2016
13

875 » Toán học 0 0 ngày 28/12/2017

Thêm bình luận

1

áp dụng link này nha 2 bạn 

http://www.bitex.com.vn/vn/kho-ung-dung/1892/bai-giai-cau-3-ki-thi-hoc-sinh-gioi-toan-tren-may-tinh-casio-tphcm-2014.html

#2: ngày 11/09/2016
11

Thêm bình luận

1

Truong Viet Son: 14:43 11/09/2016

Ớ mình làm theo trung nhưng k ra Trung giải chi tiết đi

 

Bài này ta phải lập quy trỉnh bấm máy liên tiếp mới ra được chứ không đơn giản như Trung.

#3: ngày 11/09/2016
616

Thêm bình luận

1

Ớ mình làm theo trung nhưng k ra Trung giải chi tiết đi

 

#4: ngày 11/09/2016
31

Thêm bình luận