1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm số lớn nhất và bé nhất có dạng 1x2y3z4 chia hết 13


0

4

Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số tự nhiên dạng  ${1x2y3z4}$ chia hết cho 13.(Trình bày sơ lược cách giải).

Nhờ quý thầy cô hướng dẫn. Thank.

5 trả lời:

2

Vì $\overline {1x2y3z4} $ chia hết cho 13 nên sẽ có dạng : $\overline {1x2y3z4}  = 13k$ $(k \in N*)$

$ \Rightarrow 1020304 \le 13k \le 1929394$ $ \Rightarrow 78485 \le k \le 148414$

Để tìm số lớn nhất, sử dụng quy trình bấm phím liên tục : $D = D - 1:13D$

CALC, nhập $148415 = $ . Bấm "=" liên tục cho đến khi tìm thấy số thoả mãn đề bài.

Được : Số lớn nhất : 1929304

Tương tự, ta cũng có số nhỏ nhất : 1020344

#1: ngày 21/06/2016
56

Thêm bình luận

1

* Để số trên lớn nhất chia hết cho 13 thì x = 9 ; y = 9 và z giảm từ 9 xuống tới 0 và nhận giá trị lớn nhất

KQ : 1929304

* Để số trên nhỏ nhất chia hết cho 13 thì x = 0 ; y = 0 và z tăng từ 0 đến 9 và nhận giá trị nhỏ nhất

KQ : 1020344

#2: ngày 21/06/2016
616

Thêm bình luận

1

vào mode 7

vì số đó là số lớn nhất nên ta có CT:

(1929304+10X)/13

== Strat?=0 End?=9 Step?=1 =

thấy KQ nào nguyên lớn nhất thì ta lấy.

=> số lớn nhất có được là 148408

Vậy số mà chúng ta cần tìm là:148408*13=1929304

Với những dạng này thường chỉ yêu cầu ghi KQ nên chúng ta làm theo cách nêu trên ,tương đối nhăn gọn,nhưng đó chỉ là cách mò có PP nên ta vẫn có cách giải khác để tìm số thỏa ĐKwink

tương tự như vậy với số nhỏ nhất ta làm ,và có KQ là 1020344 

#3: ngày 21/06/2016
230

Thêm bình luận

1

Bài này đề bài yêu cầu nêu cách giải luôn thầy!

#4: ngày 21/06/2016
7

Thêm bình luận