1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác
  4. Tính U2011 biết Un=cos(111-cos(111-cos(111...)) (n cái cos)

Chủ đề : Tính U2011 biết Un=cos(111-cos(111-cos(111...)) (n cái cos)


0

Tính U2011 biết Un=cos(111-cos(111-cos(111...)) (n cái cos)

(Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân)

Mai Thị Minh Huyền
8
6 trả lời:

1

đề thi casio lớp 12 có câu này nha bạn

#1: ngày 18/10/2016
Nguyễn Thành Trung
181

Thêm bình luận

1

-0,2617 ban a

cho ht nhesmiley

 

#2: ngày 18/10/2016
Tạ Đình Tiến
104

Thêm bình luận

1

sao ra như thế bạn 

chỉ cách tính với

#3: ngày 27/10/2016
Vũ Nguyên Phước
68

Thêm bình luận

1

Đáp số của mình là cos(111.3642965)

#4: ngày 04/11/2016
Oliverth
3

Thêm bình luận

0

sai rùi bạn ạ :-s

Bạn xem lại thử đi

#5: ngày 15/11/2016
Oliverth
3

Thêm bình luận

0

đáp án là  cos(111.3642965) 

Cách làm thì các bạn tự giải nhé

#6: ngày 15/11/2016
Nguyễn Quang Thành
152

Thêm bình luận

Hỗ trợ