1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Tính U2011 biết Un=cos(111-cos(111-cos(111...)) (n cái cos)


0

6

Tính U2011 biết Un=cos(111-cos(111-cos(111...)) (n cái cos)

(Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân)

6 trả lời:

1

Đáp số của mình là cos(111.3642965)

#1: ngày 04/11/2016
3

Thêm bình luận

1

sao ra như thế bạn 

chỉ cách tính với

#2: ngày 27/10/2016
73

Thêm bình luận

1

-0,2617 ban a

cho ht nhesmiley

 

#3: ngày 18/10/2016
112

Thêm bình luận

1

đề thi casio lớp 12 có câu này nha bạn

#4: ngày 18/10/2016
199

Thêm bình luận