1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác
  4. Chứng minh nếu n là số nguyên thì [n + x] = n + [x]

Chủ đề: Chứng minh nếu n là số nguyên thì [n + x] = n + [x]


0
1

Chứng minh rằng nếu n là số nguyên thì

[n + x] = n + [x]

Người ẩn danh 281601
0
ngày 18/07/2016
Chia sẻ Trả lời
3 trả lời:

1

cm này lớp mấy vậy ạ?

 

#11: ngày 18/07/2016
phan thị thùy nhung
7

Thêm bình luận

1

hỏi người đang ấy

#12: ngày 19/07/2016
BQT-Ban Quản Trị
318

Thêm bình luận

0

Lưu ý: Ta luôn có:

x = [x] +a, trong đó 0 $ \le $ a < 1.

Do đó n + [x] = n + x - a. (1)

Như vậỵ: (n + x) - (n + x - a) = a mà  0 $ \le $ a < 1. Điều này chứng tỏ rằng:

[n + x] = n + x - a là một số nguyên. (2)

Từ (1) và (2) suy ra

[n + x] = n + [x]

 

#13: ngày 23/07/2016
Phan Thị Bích Ngọc
24

Thêm bình luận

Hỗ trợ