1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Hình học khác

Tính diện tích của hình vuông H24 trong góc lưới ô vuông


0

4

Cho hình vuông có độ dài cạnh 2044 (cm), kí hiệu là H1. Hình vuông H2 được tạo bởi 4 đỉnh là trung điểm cạnh của hình H­1, hình vuông H3 được tạo bởi 4 đỉnh là trung điểm cạnh của hình H­2… Tính gần đúng diện tích của hình vuông H24 (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân)

 
3 trả lời:

1

Nguyễn Quang Thành: 20:55 16/08/2016

Cho hình vuông có độ dài cạnh 2044 (cm), kí hiệu là H1. Hình vuông H2 được tạo bởi 4 đỉnh là trung điểm cạnh của hình H­1, hình vuông H3 được tạo bởi 4 đỉnh là trung điểm cạnh của hình H­2… Tính gần đúng diện tích của hình vuông H24 (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân)

 

0,4980487823

#1: ngày 18/08/2016
1

Thêm bình luận

1

cần chi làm vậy cho lâu 2044^4/2^23 ra KQ 

#2: ngày 17/08/2016
230

Thêm bình luận

1

2/ Diện tích hình H1: 20442 = 4177936

   Nhập: Ans : 2 và bấm "=" 23 lần ta được kết quả là 0,4980

#3: ngày 16/08/2016
616

Thêm bình luận