ko nên sử dụng máy tính nhiều

bạn nên tính tay sẽ tốt hơn tính máy