1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đề thi máy tính các cấp
Đề thi máy tính cầm tay cấp khu vực năm 2017
Đề thi máy tính cầm tay cấp khu vực năm 2017 gồm Toán THCS - Toán THPT - Vật lý THPT - Hóa học THPT - Sinh học THPT

Đề thi và đáp án giải toán trên máy tính cầm tay THCS cấp quốc gia năm học 2012 - 2013
Đề thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính bỏ túi casio THCS năm học 2012 - 2013 cấp khu vực.


Đề thi chọn đội tuyển dự thi quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay 2013-2014.
Đề thi chọn tuyển dự thi quốc gia môn giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Hà Tĩnh năm 2013-2014.Đề thi dành cho những học sinh khá, giỏi.

Đề thi giải Toán máy tính bỏ túi casio THCS khu vực, quốc gia năm học 2011 - 2012
Đề thi giải Toán trên máy tính bỏ túi cấp quốc gia 2011 - 2012, máy tính bỏ túi casio - vinacal.

Đề thi quốc gia toán casio THPT năm 2013
Đề thi chính thức kỳ thi toán casio THPT năm 2013 do Bộ đào tạo tổ chức

Đề thi và đáp án giải toán trên máy tính cầm tay THCS cấp quốc gia năm học 2013 - 2014
Đề thi học sinh giỏi THCS giải Toán trên máy tính bỏ túi casio 2013 - 2014 cấp khu vực.

Đề thi giải Toán trên máy tính bỏ túi cấp quốc gia năm 2015 - 2016
Đề thi + đáp án học sinh giỏi giải Toán khu vực năm học 2015 - 2016 được bộ giáo dục đào tạo tổ chức hàng năm