1. Kỹ thuật testing 2

Đề thi và đáp án HSG máy tính cầm tay tỉnh Quảng Ninh (Bảng B) 2012-2013
Đề thi và đáp án HSG máy tính bỏ túi tỉnh Quảng Ninh (Bảng B). NH 2012-2013. Download đề thi ở phía trên!