1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Các chuyên về máy tính
Cảm ơn 6 Theo dõi 2 Sao chép

Chuyên đề Bồi Dưỡng học sinh giỏi máy tính cầm tay gồm 7 phần:

Phần I: Các bài toán về đa thức
Phần II: Các bài toán về Dãy số
Phần III: Các bài toán về số
Phần IV: Giải tam giác
Phần V: Đa giác và hình tròn
Phần VI: Hình học không gian
Phần VII: Phương pháp lặp giải gần đúng phương trình f(x) = 0

Bạn đọc hãy tự khám phá chuyên đề casio này nhé! Chúc các bạn học tập giải Toán trên máy tính cầm tay thật tốt!