1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
 2. Công cụ hỗ trợ học tốt

Phần mềm hỗ trợ học toán MathTool

Một công cụ toán học nhỏ gọn nhưng khá mạnh mẽ với nhiều chức năng thú vị hi vọng mang đến cho bạn nhiều điều thú vị.
Cảm ơn Theo dõi Sao chép

Sau đây là vài chức năng chính của MathTools:

 • Tính toán 1 biểu thức toán học thông thường với độ ưu tiên toán học 
 • Hỗ trợ môi trường biến, làm việc trên mảng dữ liệu 
 • Tìm nghiệm gần đúng với độ chính xác cao của phương trình bất kì
 • Khử gauxơ hệ tuyến tuyến tính với m phương trình n nghiệm 
 • Tìm biểu thức đạo hàm của hàm số 
 • Tìm gần đúng giới hạn, tích phân, cực trị hàm số 
 • Vẽ đồ thị hàm 1 biến, hàm tham số (tọa độ đề các) 
 • Hỗ trợ hệ thống hàm số do người dùng tự định nghĩa 
 • Chuyển đổi các cơ số toán học 
 • Tính toán trên độ, radian và gradian 
 • Làm việc với các hàm về số nguyên tố, số fibonaci 
 • Các hàm toán học mở rộng như: Sum, Max, Min, Range, Gcd, Lcm, Random,... 
 • Đặc biệt hỗ trợ gói lập trình giúp bạn tạo ra các đoạn nho nhỏ theo ý mình với các cấu trúc: IF, FOR, WHILE, REPEAT,... trong đó có thể sử dụng các chức năng mạnh mẽ có sẵn của chương trình.
 • Công trừ nhân chia các số nguyên cực lớn
 • Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên lớn với thuật toán xác suất
 • Tính giai thừa các số hàng nghìn chính xác từng đơn vị
 • Tìm ước chung nhỏ nhất, bội chung lớn nhất
 • Tính các lũy thừa lớn
 • Phân tích ra thừa số nguyên tố với thuật toán R-H-O

Phần mềm hỗ trợ khá tốt cho việc kiểm tra kết quả sau khi tính toán bằng máy tính cầm tay với độ chính xác cao trong thời gian cực nhanh