1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thi đấu casio cùng với máy tính cầm tay - năm 2018
Nguyễn Trọng Kính
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
4/11444
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2/1183
1
1
1
1
1
2
1
1
3
0/110
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 182

Hỗ trợ