Trận 964: Thách đấu cùng Trường THCS Phan Tây Hồ
  1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thách đấu cùng Trường THCS Phan Tây Hồ
Trịnh Hải Nam
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5
1
3/5581
1
1
1
1
1
2
0/50
1
1
1
1
1
3
0/50
1
1
1
2
1
1

Tìm

Phòng 964

Hỗ trợ