Trận 307: Đấu toán casio THPT Nguyễn Viết Xuân
  1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đấu toán casio THPT Nguyễn Viết Xuân
Lưu Quốc Hùng
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7
1
0/70
1
1
1
1
1
1
1
2
0/70
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 307

Hỗ trợ