1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đấu toán máy tính cùng Hà Nội 2018
Phạm Phương Linh
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
1/11290
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0/110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 581

Hỗ trợ