1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thách đấu casio máy tính khoa học
maytinhbotui.vn
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7
1
0/70
1
1
1
1
1
1
1
2
0/70
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 905

Câu 1:

Tìm số dư khi chia số $A = {\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{37}} + {\left( {2 - \sqrt 3 } \right)^{37}}$ cho 2065

Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức: 2.4 - 4.6 + 6.8 - 8.10 + … - 2444.2446

Câu 3:

Tìm phân số tối giản bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 56,(21)

Câu 4:

Cho dãy số ${U_1} = 2032;{U_{n + 1}} = \dfrac{{{U_n}}}{{{U_n} + 2}}\left( {n \in N*} \right)$ . Tính chính xác giá trị của ${U_{21}}$ 

Câu 5:

Tìm các giá trị của m (m < n) có ƯCLN(m; n) = 4 và BCNN(m; n) = 3740.

(Ghi các giá trị ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”).

Câu 6:

Có bao nhiêu phân số có mẫu số là 159185 lớn hơn $\dfrac{1}{31}$ và bé hơn hoặc bằng $\dfrac{1}{5}$

Câu 7:

Tính giá trị của biểu thức: 2.4 + 4.6 + 6.8 + 8.10 + … + 2176.2178