1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Làm tròn (1)
Phương pháp làm tròn: Làm tròn quá bán, làm tròn lên, làm tròn xuống, làm tròn phần nguyên...
Viết hàm làm tròn phần nguyên theo nguyên tắc quá bán của một số
Bởi Nguyễn Thành Trung
Đăng ngày 11/10/2018
Sai số
Sai số mang ý nghĩa rất lớn trong toán học và các lĩnh vực khác trong cuộc sống

Bởi maytinhbotui.vn
Đăng ngày 21/11/2017
Đơn vị - số đo góc (1)
Cách đổi các đơn vị số lượng, chiều dài, cân năng, góc... Đơn vị khác như: vận tốc, thể tích, gia tốc...
Chức năng của các phím HEX, BIN, OCT là gì ?
Bởi Nguyễn Đắc Tình
Đăng ngày 17/10/2018
Toán mtbt # Tiengiang#*************************
a, Một số có bốn chữ số gồm hai cặp khác biệt mà các chữ số được lặp lại (Ví dụ 2211, 1919, 1661). Hỏi có bao nhiêu số như trên thỏa điều kiện chia hết cho 7 hoặc 101 nhưng không chia hết cho cả hai. b, Gọi n là số các số tìm được như câu trên. Tính giá