1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân

Tính giá trị đúng của dãy số Un=3^n+2046
Cho dãy số:Un=3n+2046với n = 0, 1, 2, 3… Tính giá trị đúng của B = U25+ U26+ U27+ … + U41Bài toán cầu thang này 1 bước đi lên 1, 2 bậc và có bậc bị hư
Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang hoặc 2 bậc thang. Tuy nhiên một số bậc thang thứ 3 và 8 bị thủng do cũ kỹ và thầy Tiến không thể bước lên đó được. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang thì có bao

Tính tổng A= 8 +12 +16 +20+ ... + 2016
Tính tổng A= 8 +12 +16 +20+ ... + 2016 Giải:$\sum\limits_{x = 2}^{504} {4x} = 509036$ Tại sao x chạy từ 2 đến 504 vậy quý bạn?


Cách đổi công thức tổng quát sang công thức truy hồi
$\begin{array}{l} Cho:\\ {U_n} = {\left( {\dfrac{{3 + \sqrt 5 }}{2}} \right)^n} + {\left( {\dfrac{{3 - \sqrt 5 }}{2}} \right)^n} - 2 \end{array}$ Lập công thức tính${U_{n + 2}}$ theo${U_{n + 1}}$ và${U_n}$ Viết cách làm luôn nha

Tính U2012 biết Un = sin(2012 - sin(2012 -... sin(2012 - sin2012)))
Tính U2012 biết Un=sin(2012-sin(2012-...sin(2012-sin2012))). Lấy 9 chữ số thập phân

Dãy số Un+1=2Un -n bình phương + 2n+1
Bài 1 Cho U1 = 3; Un+1=2Un -n bình phương + 2n+1; n thuộc N sao a) Lập quy trình ấn phím giá trị các số hạng của dãy số. Từ đó tính U20; U25 b) Tính U60 Bài 2 Cho dãy số Un = (10+căn 3) mũ n - (10-căn 3) mũ n : 2 căn 3 n=0;1;2;.... Lập qui trình ấn phím

Tìm quảng đường khi hai người đi ngược chiều gặp nhau
Có 2 người đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi từ A đến B rồi quay ngược lại A, người thứ 2 đi từ B đến A rồi quay ngược lại B. Họ đi với vận tốc cố định (2 người đi với vận tốc khác nhau). Lần thứ nhất họ gặp nhau cách A 8km, lần thứ 2 họ lại gặp nhau

Tính tổng các chữ số viết bằng 5 chữ số 2;3;4;5;6
Với 5 chữ số 2;3;4;5;6. Tính tổng các chữ số viết bằng cả 5 chữ số đó. ( Lưu ý các chữ số không được lặp lại trong mỗi số. )


Tính tổng tất cả các chữ số có 4 chữ số chia hết cho 2
Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 2, trong đó chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau? Tính tổng tất cả các số đó.

Tìm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của g(2044)
Cho $g\left( x \right) = \dfrac{{x + {x^2} + {x^3} + ... + {x^{2044}}}}{{\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{{{x^2}}} + \dfrac{1}{{{x^3}}} + ... + \dfrac{1}{{{x^{2044}}}}}}$ Tìm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của g(2044)

Đếm thời gian đi lên cầu thang có 224 bậc thang
Một người từ chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang có 224 bậc thang. Ban đầu người đó bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang, sau đó lại bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang… Hỏi saubao nhiêu giây thì người đó bướclên tới đỉnh cầu