1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner
Tính f(9999) biết f(1) = 1 và f(n+m) = f(m) + f(n) + mn
Xin được chia sẻ với các bạn một bài toán đẹp sau, cũng rất thường ra trong kì thi HSG giải toán trên MTCT: Cho hàm y = f(x) thoả: Bài này được trích trong sách: " Tổng hợp các dạng toán thi HSG trên MT khoa học" củaPGS- TS Tạ Duy Phượng- Viện Toán họcTìm tổng các hệ số của 1 đa thức Q(x) = (5x^2+3x-10)^64
Cho đa thức Q(x) = (5x2+3x-10)64. Tính tổngcác hệ số của đa thức chính sát tới hàng đơn vị.

Tìm f(x) biết chia (x-3) dư 10, x+5 dư 2, (x-3)(x+5) được thương x^2+1
Đa thức f(x) khi chia cho x-3 dư 10, x+5 dư 2, (x-3)(x+5) được thương là x^2+1, Xác định đa thức f(X) và xác định đa thức dư Kết quả : f(x)=x^4+2x^3-14x^2+3x-8 ( Các bạn nêu cách giải hộ mình nhé, mình sẽ cảm ơn=)) )

Tìm đa thức P(x) chia cho (x^2 - 5x +4) được dư là (x/3 -2/5)
Tìm đa thức P(x) bậc 3 sao cho: P(x) chia cho ( x2- 5x +4 ) được dư là ( x/3 -2/5 ) và P(x) chia cho ( x2-5x +6 ) được dư là ( x/5 +2/3 ) Mọi người giúp mình với ạ

Phần dư x^5−7,834x^3+7,281x^2−4,568x+3,194 chia (2,822−x)
Tìm phần dư khi chia đa thứcC(x)=x^5−7,834x^3+7,281x^2−4,568x+3,194cho(2,822−x) Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân

Giải f(1) + f(2) + ... + f(2010) biết f(n) = 3n^2 - 3n +1
Cho f(n) = 3n2 - 3n +1. Tìm bốn chữ số tận cùng của f(1) + f(2) + ... + f(2010)

Giải đa thức thỏa: P(1) = 2013; P(2) = 4704; P(3) = 8749; P(4) = 14154; P(5) = 61845
Cho đa thức P(x) có bậc là 7, hệ số bậc 7 là 5 thỏa:P(1) = 2013; P(2) = 4704; P(3) = 8749; P(4) = 14154; P(5) = 61845 và P(x) chia hết cho (x2+ x + 1) Tính P(2015) Tìm các hệ số của P(x)

Tính giá trị khi khai triển A(x) = (x^3 + 3x^2 - 3x + 1)^60
cho $A(x) = {({x^3} + 3{x^2} - 3x + 1)^{60}}$ khi khai triển A(x) ta được $A(x) = {a_{180}}.{x^{180}} + {a_{179}}.{x^{179}} + .... + {a_1}x + {a_0}$ tính$s = {a_{180}}.{x^{180}} + {a_{179}}.{x^{179}} + .... + {a_1}$

Tìm a, b để F(x)=x^4+4x^3+ax^2+bx+1 là bình phương một đa thức
Tìm một cặp số a, b sao choF(x)=${x^4} + 4{x^3} + a{x^2} + bx + 1$là bình phương của một đa thức. Viết a và b ngăn cách nhau bằng dấu “;”Tính tổng các hệ số của các hạng tử chứa lũy thừa bậc chẵn
Tính tổng các hệ số của các hạng tử chứa lũy thừa bậc chẵn chẵn khi khai triển đa thức $f\left( x \right) = {\left( {{x^2} + 2x - 1} \right)^{30}}$ Giải thích chi tiết giúp mình với nha

Đa thức f(x) khi chia cho x2 - 2x + 2 dư 3x - 1, khi chia cho x2 + 4x + 6 dư -5x + 7
1. Đa thức f(x) khi chia chox2- 2x + 2 dư 3x - 1, khi chia cho x2+ 4x + 6 dư -5x + 7. Tìm phần dư của phép chia f(x) cho (x2- 2x + 2)(x2+ 4x + 6). 2. Anh Khoa mua 1 căn hộ chung cư trị giá 800 triệu đồng. Anh trả trước 300 triệu số tiền còn lại anh Khoa