1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long năm 2014
Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau: - Đầu tháng


Cuối mỗi tháng, thu tiền đóng góp của một tổ chuyên môn bất kỳ 500000/đ/người
Để khuyến khích phong trào thi HSG, thầy Nam- hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An đã kêu gọi mọi người gây quỹ khuyến học với hình thức như sau: - Cuối mỗi tháng, thầy sẽ thu tiền đóng góp của một tổ chuyên môn bất kỳ số tiền là 500000/đ/người -Tất cả

Giúp mình bài này nhé mọi người!
Cô Vân gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 20 triệu đồng với lãi suất là 0,71%/tháng. Hỏi sau tròn 5 năm số tiền trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền lãi? (Làm trònđến hàng đơn vị).

Hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền a đồng lãi r% trong n tháng
Hàng tháng gởi vào ngân hàng số tiền a đồng, với lãi suất hàng tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi A sau n tháng.

Thầy Phương gửi hàng tháng 2,17 triệu đồng, sau tám năm 84,4 triệu đồng
Thầy Phương gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 2,17 triệu đồng. Sau tám năm số tiền lãi thầy Phương có được là 84,4 triệu đồng. Vậy lãi suất theo tháng của ngân hàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến 5 chữ số ở phần thập phân)

Gửi vào ngân hàng số tiền hàng tháng, sau hai năm có 38,4 triệu
Dự tính rằng: Nếu cô Vân gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Sau hai năm cô Vân sẽ có 38,4 triệu đồng (Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,61%/tháng). Hỏi nếu theo dự tính sau bảy năm thì cô Vân có bao nhiều tiền cả gốc lẫn lãi (Làm tròn đến

Cô Hiền gửi hàng tháng 2 triệu đồng với lãi xuất là 0,75%/tháng
Cô Hiền gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 2 triệu đồng với lãi xuất là 0,75%/tháng. Sau 17 tháng cô Hiền có được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi? (Chính xác đến hàng đơn vị). Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Cô Lan gửi hàng tháng 3 triệu đồng với lãi xuất là 0,75%/thán
Cô Lan gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 3 triệu đồng với lãi xuất là 0,75%/tháng. Sau 15 tháng cô Lan có được bao nhiêu tiền lãi? (Chính xác đến hàng đơn vị).

Gửi tiết kiệm vào Ngân hàng 10 000 000 đồng, lãi suất 0,6%/tháng
Một người gửi vào sổ tiết kiệm Ngân hàng số tiền là 10 000 000 đồng, lãi suất 0,6% tháng. Hỏi sau đúng 3 năm số tiền trong sổ sẽ là bao nhiêu, biết rằng trong suốt thời gian đó, người gửi không rút một đồng nào cả gốc lẫn lãi(làm tròn đến đồng) và lãi

Cô Vân gửi tiết kiệm 70 triệu đồng với lãi suất là 0,75%/tháng
Cô Vân gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 70 triệu đồng với lãi suất là 0,75%/tháng. Hỏi sau tròn 8 năm số tiền trong sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền lãi? (Chính xác đến hàng đơn vị).

Cô Anh gửi 56000 USD vào sổ tiết kiệm theo lãi suất kép
Cô Anh gửi một số tiền 56000 USD vào sổ tiết kiệm ngân hàng theo lãi suất kép. Sau hai năm, 2 tháng thì số tiền cả gốc lẫn lãi là 61111 USD. Tính lãi suất theo tháng của ngân hàng (Làm tròn đến nămchữ số ở phần thập phân). ( giải chi tiết,chủ yếu là cách

Gửi vào ngân hàng một số tiền là 10 000 000 đồng với lãi suất 0,8% một tháng
a) Một người gửi vào ngân hàng mộtsố tiền là 10000000 đồng với lãi suất 0,8% một tháng. Biết rằng người đó không rút tiền sau 24 tháng. Hỏingười đó nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi sau 24 tháng ? b)Một người muốn có 10 000 000 đồng sau 24 tháng thì

Thầy Dũng gửi 10000 USD, sau 8 năm số tiền lãi là 11262 USD
Thầy Dũng gửi vào ngân hàng số tiền là 10000 USD. Sau 8 năm số tiền lãi mà thầy Dũng có được là 11262 USD. Lãi suất theo tháng của ngân hàng này là bao nhiêu? (Làm tròn đến năm chữ số ở phần thập phân). Định dạng lãi suất:Đầu tiênlàm tròn lãi suất rồi đưa

Cô Lan gửi hàng tháng 5 triệu đồng với lãi xuất 0,73%/tháng
Cô Lan gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 5 triệu đồng với lãi xuất là 0,73%/tháng. Sau 11 tháng cô Lan có được bao nhiêu tiền lãi? (Chính xác đến hàng đơn vị). các bạn chỉ mình cách làm tròn luôn nha mình không hiểu cách làm tròn

Gửi tiết kiệm hàng tháng để mua chiếc xe máy với lãi 0.8%/tháng
Một người tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe máy bằng cách hàng tháng gửi vào ngân hàng a đồng . Biết rằng lãi xuất của ngân hàng là 0.8%/tháng, hàng tháng không rút lãi ra. 1, Xây dựng công thức tính tổng số tiền tiết kiệm có được sau n tháng? 2, Đúng ba