1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Thầy Phương gửi hàng tháng 2,12 triệu đồng sau tám năm
Thầy Phương gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 2,12 triệu đồng. Sau tám năm số tiền lãi thầy Phương có được là 84,4 triệu đồng. Vậy lãi suất theo tháng của ngân hàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến 5 chữ số ở phần thập phân) Lưu ý:Gửi hàng tháng là

Mua trả góp latop 5.000.000đ hàng tháng và mỗi tháng tăng thêm 20.000đ
Đầu 2015-2016, ông Hùng mua một chiếc máy tính trị giá 5.000.000đ, trả góp với lãi suất 0.7%/tháng. Tháng đầu tiên ông trả 100.000đ, các tháng tiếp theo hơn tháng trước 20.000đ Hỏi sau bao nhiêu tháng ông trả đủ tiền

Cô Hiền gửi hàng tháng 8 triệu đồng với lãi xuất là 0,73%/tháng
Cô Hiền gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 8 triệu đồng với lãi xuất là 0,73%/tháng. Sau 17 tháng cô Hiền có được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi? (Chính xác đến hàng đơn vị). Lưu ý:Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.


Dự tính sau hai năm cô Vân sẽ có 38,4 triệu đồng
Dự tính rằng: Nếu cô Vân gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Sau hai năm cô Vân sẽ có 38,4 triệu đồng (Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,64%/tháng). Hỏi nếu theo dự tính sau bảy năm thì cô Vân có bao nhiều tiền cả gốc lẫn lãi (Làm tròn đến

Dân số xã An Phú là 190000 người, sau 12 năm là bao nhiêu?
Dân số xã An Phú hiện nay là 190000 người. Người ta dự tính hai năm nữa dân số xã An Phú là 199199 người. Hỏi theo dự tính sau 12 năm nữa dân số xã An Phú là bao nhiêu? kết quả là 252321