1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Học sinh phải giải 40 bài toán, bài đạt loại giỏi cộng 20 điểm
Để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi. Một học sinh phải giải 40 bài toán. Biết 1 bài đạt loại giỏi được cộng 20 điểm, mỗi bài khá hay trung bình được cộng 5 điểm, 1 bài yếu kém trứ bớt đi 10 điểm. Làm xong 40 bài học sinh đó được tổng điểm là 155 điểm.

Một mảnh sân hình chữ nhật cò chiều rộng và chiều dài là 7.6m và 11.2m
Một mảnh sân hình chữ nhật cò chiều rộng và chiều dài tương ứng là7.6m và 11.2m được lát kín bởi các viên gạch hình vuông có cạnh là 20cm. (Cho rằng diện tích tiếp giáp nhau giữa các viên gạch là ko đáng kể). Người ta đánh số các viên gạch đã lát từ 1 cho

6 ấu trùng sâu ăn cái cây 109 chiếc lá
Có 1 cái cây nhỏ có 109 chiếc lá và 6ấu trùng sâu rất thích ăn lá trên cây . Biết 1 ấu trùng sau 3 ngày có thể ăn được 3 chiếc lá khi thành sâu .Hỏi sau 1 tuần số lá 10 ấu trùng ăn là bao nhiêu.Biết ấu trùng thành sâu với thời gian khác nhau:1 ngày ,2

Mua sách giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng
Một người mua 9 quyển sách cùng loại. Vì được giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng. Hỏi giá ghi trên bìa của mỗi quyển sách là bao nhiêu?

Toán đố người đi bộ cả đi lẫn về hết 3h 40 phút
Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/h. Sau đó lại đi xe từ B đến A theo đường khác dài hơn AB 6km với vận tốc 8km/h, cả đi lẫn về hết 3h 40 phút. Tính độ dài quãng đường AB

Với 7 số tự nhiên tìm cách tạo ra các số tự nhiên từ 1 đến 60
Với 7 số tự nhiên: 3,4,7,9,12,17,34. Hãy tìm cách tạo ra các số tự nhiên từ 1 đến 60. Lưu ý: Chỉ sử dụng phép cộng và phép trừ, được phép sử dụng số lượng số tùy ý.

Bỏ và lấy bi vào/ra hộp theo nguyên tắc
Bạn Hảo bỏ bi vào hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu lấy ra 1 viên, ngày thứ hai lấy ra 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày

Một Sân Hình Vuông Lót Gạch Hình Vuông Xanh Và Đỏ...
Một sân hình vuông lót gạch hình vuông cùng cỡ hết 4044121 viên gạch gồm hai màu đỏ xanh. Màu đỏ nằm trên hai đường chéo còn lại là màu xanh. Tính số gạch mỗi loại.

Đặt 1 chiếc cọc dài 1.6m ở 2 vị trí B và C thẳng hàng với H
Một ngọn đèn đặt ở vị trí A, hình chiếu vuông góc của nó trên mặt đất là H. Người ta đặt 1 chiếc cọc dài 1.6m ở 2 vị trí B và C thẳng hàng với H, khi đó bóng chiếc cọc dài 0.4 m và 0.6 m. Biết khoảng cách của 2 chiếc cọc bằng 1.4 m. Tính độ cao ngọn đèn

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn mất 24/5 h đầy bể
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước ) 24/5 hđầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9h sau mới mở thêm vòi thứ 2 thì sau 6/5 h nữa mới đầy bể . Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ 2 thì sau

Thay đổi chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật lên không thay đổi
Nếu tăng chiều dài 1 hình chữ nhật lên 25% thì chiều rộng HCN đó thay đổi bao nhiêu % để diện tích HCN đó không đổi?

Cô Sen đổi 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê
Cô Sen mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu cô Senđổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi cô Senmang đi bao nhiêu quả cam ?

Bài toán 6 người đi qua cầu
Có 6 người đi qua một cây câu với 1 cây đèn. Do trời tối và cây cầu bị cũ nên mỗi lần đi qua chỉ có thể đi nhiều nhất là 2 người và cần phải có đèn mới đi được. Thời gian để đi qua hết một cây cầu của mỗi người là khác nhau: 1 phút, 2 phút, 5 phút, 13


Bài toán bỏ bi vào hộp theo quy tắc tăng dần
Một người bỏ bi vào hộp theo quy tắc: ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó cũng lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: ngày đầu và ngày thứ hai lấy 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. a,