1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Hiệp sĩ và kẻ lừa dối quanh một bàn tròn 30 chiếc ghế
30 người ngồi quanh một bàn tròn 30 chiếc ghế đánh số theo thứ tự từ 1 đến 10. Một số trong họ là hiệp sĩ, một số là kẻ lừa dối. Hiệp sĩ luôn nói thật còn kẻ lừa dối nói dối. Mỗi người có đúng một người bạn trong số những người khác. Hơn nữa, bạn của hiệp

Xe khách Hải âu và một xe khách TOYOTA khởi hành tại địa điểm A để đi về B
Lúc 6 giờ, một xe khách Hải âu và một xe khách TOYOTA khởi hành tại địa điểm A để đi về B. Xe Hải âu chạy với vận tốc 50 km/giờ , xe TOYOTA chạy với vận tốc 70 km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút một xe MêKông cũng đi từ A để vể B với vận tốc 80 km/giờ. Hỏi sau khi

Bài toán 1000l dung dịch nước muối muối chiếm 10%
): Có 1000l dung dịch nước muối muối chiếm 10%. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước lọc để dung dịch nước muối nhạt hơn với tỉ lệ muối chiếm 5%? Biết rằng 1 lít dung dịch ban đầu nặng 1,1 kg; 1 lít nước lọc nặng 1kg


Bài toán "2 người làm chung công việc mất 7 giờ mới xong..."
2 người thợ làm chung một công việc thì phải làm trong 7 giờ mới xong. Nhưng người thợ cả chỉ làm 4 giờ rồi nghỉ do đó người thứ hai phải làm 9 giờ nữa mới xong.Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm mấy giờ mới xong?

Một đội văn nghệ có số bạn nam bằng 25% số bạn nữ
Một đội văn nghệ có số bạn nam bằng 25% số bạn nữ. Sau đó nhà trường đã thay 1 bạn nam bằng 1 bạn nữ nên số bạn nam lúc này bằng 20% số bạn nữ. Hỏi lúc đầu số bạn nam, nữ bằng bao nhiêu?

Ảo thuật Đoán tuổi: Đoán tuổi bằng toán học
Ảo thuật Đoán tuổi : 1. Cách 1: Nhà “toán học trẻ tuổi” nói với một bạn: +) Tôi đề nghị bạn hãy nhân tuổi của bạn lên gấp 10 lần, rồi đem trừ đi một bội số của 9, tức là một số chia đúng cho 9 (dưới số 90) rồi cho tôi biết con số kết quả cuối cùng. Người

Tìm quảng đường AB với vận tốc 40 km/h, nghỉ 15 phút
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Sau khi đi được 15 phút, người đó gặp một ô tô, từ B đến với vận tốc 50 km/h. ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi trở lại B và gặp người đi xe máy tại một một địa điểm cách B 20 km. Tính quãng đường AB. Bạn mình

Số ngày ngắn nhất biết con gà thứ 1 cách 1 ngày đẻ 1 trứng
Cô Bưởicó 4 con gà mái. Cô nhận thấy rằng con gà thứ 1cách 1 ngày đẻ 1 trứng, con thứ 2 cách 3 ngày đẻ 1 trứng, con thứ 3 cách 4 ngày đẻ 1 trứng, và con thứ 4 cách 7 ngày đẻ 1 trứng. Một lần cô Mari lấy trong chuồng được 4 quả trứng và khoe với bà hàng

Bán kính tăng 30% so với bán kính ban đầu thì diện tích tăng bao nhiêu %
Bán kính hình tròn tăng 30% so với bán kính ban đầu thì diện tích hình tròn tăng bao nhiêu % so với diện tích ban đầu của nó ?

Tìm số bị nhân và tích đúng thành 1 cột nên tích bằng 30524
Bạn JG nhân mộtsố với 463. Vì bạn viết các chữ số của tích riêng thành 1 cột nên tích bằng 30524. Tìm số bị nhân và tích đúng

Mua vở loại 2500 đồng/ quyển nhưng cửa hàng chỉ còn loại 3000 đồng/quyển
Bạn Toán đưa tiền dự định mua một số quyển vở loại 2500 đồng/ quyển. Nhưng đến cửa hàng chỉ còn vở loại 3000 đồng/quyển. Toán cứ băn khoăn có nên mua loại vở này không? Vì nếu mua thì số vở dự định bị hụt mất hai quyển. Tính số tiền bạn Toán mang đi?

Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình
Từ một đội tình nguyện gồm 15 học sinh trong đó khối 12 có 6 học sinh, khối 11 có 5 học sinh và khối 10 có 4 học sinh. Đoàn trường chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 10 học sinh để tham dự chiến dịch tình nguyện hè. Khi đó xác suất để chọn được một nhóm có

Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ 19%, trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%
Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ 19%, trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500 kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu ki lô gam hạt khô?

Mảnh đất hình chữ nhật mở thêm chiều dài 10%; thêm chiều rộng 10 %
Đề bài : Một mảnh đất hình chữ nhật nay được mở thêm chiều dài 10%; thêm chiều rộng 10 % .Hỏi khi đó diện tích mảnh đất tăng thêm bao nhiêu % so với diện tích ban đầu.?

Tìm các số có 5 chữ số mà tổng các chữ số là 48
Một bạn tìm tất cả các số có 5 chữ số mà tổng các chữ số của nó là 48và số đó không thay đổi nếu viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại. Hỏi tìm được có tất cả bao nhiêu số?