1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Tìm quảng đường biết Xuân đi đến nhà Hạ mất 12 phút còn Hạ đi đến Xuân mất 10 phút
Hai bạn Xuân và Hạ cùng một lúc rời nhà của mình đi đến nhà bạn. Họ gặp nhau tại một điểm cách nhà Xuân 50 m. Biết rằng Xuân đi từ nhà mình đến nhà Hạ mất 12 phút còn Hạ đi đến nhà Xuân chỉ mất 10 phút. Hãy tínhquãng đường giữa nhà hai bạn.

Số cách thầy Tiến bước lên 1, 2, 3 bậc thang và bước xuống 1, 2, 3 bậc thang
Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang, có thể đi xuống 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang, rồi đi xuống


Tìm công nhân khi tổ I nhận thêm 15 công nhân và tổ II nhận thêm 5 công nhân
Một nhà máy có 2 tổ công nhân. Lúc đầu số công nhân của 2 tổ bằng nhau, những sau đó tổ I nhận thêm 15 công nhân và tổ II nhận thêm 5 công nhân nên số công nhân tổ I bằng 51% tổng số công nhân của nhà máy. Hỏi lúc đầu nhà máy có bao nhiêu công nhân?

Cu Bin được ba dẫn đi mua kẹo có khuyến mãi đặc biệt
Cu Bin được ba dẫn đi mua kẹo ở một siêu thị có khuyến mãi đặc biệt như sau: - Giá tiền của một viên kẹo là 1.000 đồng/viên. - Cứ 3 vỏ kẹo thì đổi được 1 viên kẹo. Ba Bin dùng hết 235.000 đồng để mua kẹo và đi đổi kẹo. Hỏi số kẹo ba Bin sẽ có được nhiều

Bài toán con tàu đi ngang qua một hòn đảo
Một con tàu đi với vận tốc không đổi khi ngang qua một hòn đảo. Thuyền trưởng cứ mỗi giờ lại đo khoảng cách từ tàu đến đảo. Vào lúc 12, 14, 15 giờ cùng ngày thì tàu cách đảo các khoảng cách tương ứng là 5 km, 7km và 11 km. Hỏi lúc 13h36’ cùng ngàytàu cách

Dân số xã An Phú hiện nay là 170000 người, 2 năm sau 179179
Dân số xã An Phú hiện nay là 170000 người. Người ta dự tính hai năm nữa dân số xã An Phú là 179179 người. Hỏi theo dự tính sau 16 năm nữa dân số xã An Phú là bao nhiêu?

Thầy Tiến có thể bước đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang
Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang, có thể đi xuống 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang, rồi đi xuống

Năng suất lao động tăng 25% thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu % ?
Năng suất lao động tăng 25%. Hỏi khi hoàn thành sản phẩm thì thời gian sẽ giảm bao nhiêu % ?

Cái quần bán với giá 250 000 đồng trong đó số tiền lãi là 47 000 đồng
Một bộ quần áo được bán như sau: Cái quần bán với giá 250 000 đồng trong đó số tiền lãi là 47 000 đồng. Cái áo bán với giá 150 000 đồng. Biết tỉ lệ tiền lãi của cái quần so với chiếc áo 3/2. Hỏi tiền vốn bỏ ra của

Tìm một số sao cho khi lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 dư 100
Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 số đó thì có số dư là 100.

Bài toán phần trăm sức nước chảy trong ống giảm 60%
Trong ống dẫn nước do có sự cố bị vật cản nên sức nước chảy trong ống giảm 60% so với sức nước chảy khi bình thường. Hỏi so với khi bình thường thì thời gian để ống nước chảy đầy bể khi bị vật cản phải tăng bao nhiêu %?

Đặt tích riêng thằng cột nên tích đúng đã bị giảm đi 3429 đơn vị
Khi nhân một số có ba chữ số với một số có hai chữ số, một bạn đã đặt tích riêng thằng cột nên tích đúng đã bị giảm đi 3429 đơn vị. Hãy tìm kết quả của tích đúng, Biết tích đúng là một số lẻ vừa chia hết cho 5, vừa chi hết cho 9.giup minh

Chuyên đề toán về thời gian chuyển động
1. Một người đi xe máy từ địa điểm A đếnđịa điểm B. Nếu người ấy đi với vận tốc 25 km/h thì sẽ đến B chậm mất 2 giờ. Nếu đi với vận tốc 30 km/h thì đến B chậm mất 1 giờ. Tính quãng đường AB. 2. Một vói nước chảy đầy bể trong 4 giờ 12 phút. Hỏi 9 vòi như

Để 8 thẻ trên bàn có các số từ 1-8 và ko có 2 thể nào cùng 1 số
??? là một nhà ảo thuật.Trong 1 lần thể hiện, anh ta để 8 thẻ trên bàn có các số từ 1-8 và ko có 2 thể nào cùng 1 số. Ah ấy lập tức lật úp các tấm thẻ và mời 4 sửu nhi lên sân khấu.Anh ta yêu cầu các sửu nhi, mỗi người chọn hai tấm thẻ bất kì lần lượt là

Cho 7 số 7. Các bạn giúp mình cộng, trừ, nhân, chia sao cho bằng 1000
Cho 7 số 7. Các bạn giúp mìnhcộng, trừ, nhân, chia sao cho bằng 1000 ( Chỉ sử dụng 7 số 7 thôi nhé) ( Chỉ sử dụng 7 số 7 thôi nhé)