1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
Máy tính casio: Dạng toán thống kê - tỉ lệ
Theo di chúc, bốn người con được hưởng số tiền là 9902490255 đồng chia theo tỉ lệ như sau: người con thứ nhất và thứ 2 là 2:3; người con thứ 2 và người con thứ 3 là 4:5, người con thứ 3 và người con thứ 4 là 6:7. Hỏi mỗi người con nhận được số tiền là bao

Tìm vận tốc của ô tô biết quảng đường và thời gian nghỉ
Một ôtô dự định đi từ A đến B cách nhau 120 km trong một thời gian quy định. Sau khi đi được 1 giờ thì ôtô bị chặn bởi xe cứu hỏa 10 phút. Do đó để đến B đúng hạn phải tăng vận tốc thêm 6 km/giờ. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô.