1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Đồng dư thức (151)
Tính chất của đồng dư thức để tìm số dư, chữ số tận cùng của dạng lũy thừa số tự nhiên...
Tìm 4 chữ số tận cùng của 12^12^12
Bởi ★๖ۣۜDiệp ๖ۣۜAnh ๖ۣۜTú★
Đăng ngày 19/10/2018
Số theo điều kiện (128)
Tìm số theo điều kiện vận dụng dấu hiệu chia hết, giới hạn miền giá trị, phương trình nghiệm nguyên...
Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107
Bởi Hoàng Mai Anh
Đăng ngày 13/11/2018