1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
Tìm chữ số tận cùng 2^3 + 3^7 + 4^11 + ... + 2016^8059
Tìm chữ số tận cùng của tổng $S = {2^3} + {3^7} + {4^{11}} + ... + {2016^{8059}}$khi viết S dưới dạng số thập phân. Trích đề thi máy tính bỏ túi cấp tỉnhBà Rịa Vũng Tàu năm học 2015 - 2016


Tìm ba chữ số tận cùng 1^3+2^3+3^3+...+( 2012^2015)^3
Tìm ba chữ số tận cùng của 13+23+33+...+( 20122015)3.Giải chi tiết nha mọi người,thanks


Tìm 2 chữ số tận cùng của dãy 3 mũ cực dài
Tìm hai chữ số tận cùng của tổng sau:B = 3+3^2+3^3+3^4+...+3^2009Tìm 3 chữ số tận cùng A = 1.3.5.7.9....2085
Tìm 3 chữ số tận cùng : A = 1.3.5.7.9....2085 ( Ai giải chi tiết mik tặng 50 HT )


Tìm số dư của phép chia: 2222!/2116! cho 10505
Tìm số dư của phép chia:$\dfrac{{2222!}}{{2116!}}$cho 10505


Tìm 2 chữ số tận cùng của 23^2016
Tìm 2 chữ số tận cùng của${23^{2016}}$ ----------------------------------------------------


[ĐỀ THI HSG MTCT AN GIANG: 2016 - 2017] TÌM 5 CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA 5^2017
Câu này trong đề thi HSG MTCT Tỉnh An Giang năm học 2016 - 2017 thi ngày 12/03/2017 trị giá 15 điểm: Đề bài: Tìm 5 chữ số tận cùng của số 5^2017

Cách tính số chữ số 0 tận cùng của 1 giai thừa
Làm thế nào để tìm số chữ số 0tận cùng của 1 giai thừa vậy? Trong mấy đề thi online thỉnh thoảng có câu này mà chả biết làm =='

[Bí quyết 93.17.4] Tìm chữ số tận cùng trong toán casio 30 giây
Đây là một bí quyết tìm chữ số tận cùng trong phiên bản thứ tư của "Kinh nghiệm giải Toán trên máy tính bỏ túi II" - 93.17.4 Bài toán: Tìm 4 chữ số tận cùng của: