1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
Tìm các số abc đồng thời chia hết cho 20 và 13
cho A= 2014abc tìm các số abc sao cho số A đồng thời chia hết cho 20 và 13

Tìm x biết x chia cho 19 dư 1, chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 3
Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất có 10 chữ số, biết x chia cho 19 dư 1, chia cho 23 dư 21 và chia cho 41 dư 34.

Tìm số biết tổng số bị trừ và số trừ là 107
Một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ là 107. Tổng của số bị trừ và hiệu là 115. Tìm số bị trừ, số trừ và hiệu.

Tổng của tích 5 số nguyên dương là 2014 nhận bao nhiêu giá trị?
Tích của 5 số nguyên dương là 2014. Hỏi tổng của chúng có thể nhận bao nhiêu giá trị?

Tìm số n biết 83151900^n có 5267025 ước số
Tìm số tự nhiên n biết 83151900^n có 5267025 ước số Bạn nào giúp mình với :< đây là đề thi tphcm năm 2013 á =)))


Tìm số lớn nhất và bé nhất có dạng 1x2y3z4 chia hết 13
Tìm số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số tự nhiên dạng ${1x2y3z4}$ chia hết cho 13.(Trình bày sơ lược cách giải). Nhờ quý thầy cô hướng dẫn. Thank.

Tìm tổng bình phương 11 số tự nhiên liên tiếp là số chính phương
Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho tổng bình phương của 11 số tự nhiên liên tiếp kể từnlà một số chính phương.

Tìm các số sao cho từ trái qua phải là dãy tăng
Trong các số tự nhiên phạm vi từ 10 000 đến 100 000 có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện:các chữ số của nó theo thứ tự từ trái sang phải làdãy tăng..

Tìm số nếu bỏ chữ số 6 cuối cùng và đặt chữ số 6 lên trước thì số mới gấp 4 lần
Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn hai tính chất sau: 1) Viết dưới dạng số thập phân có tận cùng là 6. 2) Nếubỏ chữ số 6 cuối cùng và đặt chữ số 6 lên trước các số còn lại sẽ được số mới gấp 4 lần số ban đầu.

Số tự nhiên có bốn chữ số chia cho tổng các chữ số
Khi đem các số tự nhiên có bốn chữ số chia cho tổng các chữ số của chính số đó thì thương lớn nhất có thể là bao nhiêu ?

Tìm số mà lập phương số đó có 4 chữ số tận cùng là 3
Tìm số tự nhiên bé nhất mà lập phương số đó có 4 chữ số tận cùng là 3

Tìm a, b để K = 15ab26849 là số chính phương
Tìm a, b để K = 15ab26849 là số chính phương. Biết a2+ b2= 58.

Tính [101611/1]+[101611/2]+[101611/3]+.......[101611/101611]
Gọi [x] là phần nguyên của số thực x Tính $\left[ {\dfrac{{101611}}{1}} \right] + \left[ {\dfrac{{101611}}{2}} \right] + \left[ {\dfrac{{101611}}{3}} \right] + ... + \left[ {\dfrac{{101611}}{{101611}}} \right]$ bài này dễ nha cố lên

Bài toán "Cả gà và chó có 100 chân..."
(Tính số gà, số chó biết hiệu số convà tổng số chân) Cả gà và chó có 100 chân. Biết số gà nhiều hơn số chó 8 con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?