1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
Bài toán lớp 11 nâng cao 2019 , bài toán khó áp dụng thực tế
cho y=f(x)=(x^2-x+1)/(x-1) tịnh tiến theo vecto v=(a;b) thành y'=g(x)=X^2/(x+1) tính a nhân b

Tìm Bội Chung Nhỏ nhất của 4 số sau
Cho các số : a = 222222; b = 506506; c = 714714; d = 999999 a) Tìm BCNN của các số trên. b) Tìm các ước chung của các số a,b,c,d


Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940
Em gặp một bài trong toán casiotính tổng các Ước của các số nhỏ như 2016 thì em liệt kê được tất cả các Ước rồi tính tổng. Đề bài: Tính tổng các Ước của một số lớn như 100940 thì làm như thế nào ạ? Hướng dẫn em càngchi tiết càng tốt nha, em cảm ơn!

Tính tổng ước chẵn của số 11269608
Tính tổng ước chẵn của số 11269608 Vui lòng trình bày chi tiết lời giải


Tìm các ước của 714 chia hết cho 17
Tìm các ước của 714 chia hết cho 17? Nhờ quý thầy cô chỉ cách làm? Thank

Tính tổng các ước của 1897^5+2981^5+3523^5
ChoM=1897^5+2981^5+3523^5. Tính tổng các ước số nguyên dương của M.

Tìm ước lập phương lớn nhất của 1.2.3.4…22
Cho số c = 1.2.3.4…22 (tích 22 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1). Tìm ước số lớn nhất của c biết số này là lập phương của một số tự nhiên.

Chứng minh (a+b)/2 là hợp số
Cho a,b là 2 số nguyên tố liến tiếp, 2<a<b Chứng minh rằng: (a+b)/2 là hợp số

Cách tìm ƯCLN và BCNN bằng MTCT không có chức năng này
Các loại máy như Casio fx-570 MS hay Casio fx-570 ES Plus không có chức năng tìmƯCLN vàBCNN như đời máy Casio fx-570 VN Plus.Vậy làm sao để tính đượcƯCLN vàBCNN bằng loại máy không có chức này này? Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách bạn cách làm. GiảTìm ước lớn nhất của c = 1.2.3.4…24
Cho số c = 1.2.3.4…24 (tích 24 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1). Tìm ước số lớn nhất của c biết số này là lập phương của một số tự nhiên. giải ra dùm mình