1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Bài toán xếp hàng của trường có học sinh 2500 - 3000
Một trường học có số học sinh trong khoảng từ 2500 đến 3000. Khi xếp hàng 13 và 17 lần lượt dư 4 và 9 em, còn xếp hàng 5 thì vừa hết. Viết quy trình bấm phím trên máy tính cầm tay để tìm số học sinh của trường.

Đếm số hình chữ nhật trong lưới có kích thước 114x282
Cho một bảng ô vuông có kích thước 114x282. Hãy tính số hình chữ nhật trong bảng ô vuông có kích thước 114x282. Hình minh họa: Bảng ô vuông có kích thước 5x8 Ví dụ:Bảng ô vuông có kích thước 2x2 sẽ có 9 hình chữ nhật.

Tính số thóc sau khi phơi khô biết tỉ lệ nước 10%, 0,5%
Tỉ lệ nước trong thóc tươi là 10%, còn tỷ lệ nước trong thóc khô là 0,5%. Hơi nếu phơi 2 tạ thóc tươi thì sẽ đc bao nhiêu kg thóc khô?

Xác suất quả bóng thứ 2 là màu vàng
Bốn quả bóng được đặt trong một chiếc hộp. Một quả màu xanh, một quả màu đen và hai quả còn lại màu vàng. Lắc hộp và lấy 2 quả bóng ra. Biết rằng có ít nhất một quả màu vàng. Hỏi rằng có bao nhiêu cơ hội để quả bóng thứ 2 cũng màu vàng?

Bài toán xác suất trong phim "Hậu duệ mặt trời"
Trong phim Hậu duệ mặt trời, ba nam chiến sĩ Yoo Shi-jin, Seo Dae-young, Gong Chul-ho và 2 nữ bác sĩ Kang Mo-yeon, Yoon Myung-joo xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để đón chỉ huy cấp cao của quân đội, tướng Yoon đến thăm. Tính xác suất để có 2 nhân vật

Xác suất có ít nhất 1 số lẻ trong tập S có 4 số
Tập S gồm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tìm số phần tử của tập S. Lấy ngẫu nhiên từ S ra 4 số. Tính xác suất để trong 4 số đó có ít nhất 1 số lẻ

Tính chỉ số của nữ mang quốc tịch B
Một tổ gồm những người mang quốc tịch A và những người mang quốc tịch B; hai phần ba số người trong tổ là nam và ba phần tám số người nam mang quốc tịch B. Nếu ba phần năm số người trong tổ mang quốc tịch A thì chỉ số của những người nữ mang quốc tịch B