1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)

Bài toán một lon sữa “ông Thọ” có khối lượng tịnh 397 (g)
Biết rằng một lon sữa “ông Thọ” có khối lượng tịnh 397 (g). Khối lượng riêng của sữa là 1,24 g/cm3. Hỏi cần thiết kế hộp sữa hình trụ có diện tích theo cm ít nhất là bao nhiêu để chứa vừa đủ khối lượng sữa trên (diện tích khe hỡ không đáng kể). Làm tròn

Hình hộp chữ nhật(HHCN) tăng 15%, chiều rộng HHCN tăng 20%
Khi chiều dài hình hộp chữ nhật(HHCN) tăng 15%, chiều rộng HHCN tăng 20% nhưng chiều cao HHCN giảm 5% .Hỏi khi đó thể tích HHCN tăng hay giảm bao nhiêu % so với thể tích ban đầu của HHCN đó ?

Bài toán thiết kế hộp sữa có diện tích toàn phần bé nhất
Khi sản xuất lon sữa bò hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ hộp là ít nhất, tức là diện tích toàn phần hình trụ là nhỏ nhất. Em hãy tính diện tích toàn phần của lon sữa bò khi ta muốn có thể tích của lon là

Tính diện tích hình chóp đều 19 cạnh
Cho hình chóp đều có 19 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 19cm. Tính diện tích hình chóp đều (làm tròn đến 2 chữ số hàng thập phân)

Hình trụ chứa hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm
Một mặt phẳng chứa trụ OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó.

Hình chóp cụt tứ giác đều biết độ dài cạnh và diện tích xung quanh
Cho hình chóp cụt tứ giác đều A’B’C’D’. ABCD có các cạnh đáy là AB = 2a; A’B’ = a. Biết diện tích xung quanh là 6a2. a) Viết công thức tính thể tích V của hình chóp cụt theo a. b) Tính V khi a = 3,5(67) (mét).