Xem theo chuyên mục
  1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Danh sách bài đăng
Tính B=a^4 + b^4 + c^4 biết a + b + c = 0 và a^2 + b^2 + c^2 = 14
Cho$a + b + c = 0$ và${a^2} + {b^2} + {c^2} = 14$ Tính$B = {a^4} + {b^4} + {c^4}$
Chức năng của các phím HEX, BIN, OCT là gì ?
Mình đã biết chức năng chia lấy phần nguyên của máy tínhCASIO fx-570 VN plus là vào MODE 4, máy tính hiện lên chữ DEL. Còn các nút HEX, BIN, OCT có chức năng gì ?


Bài toán đếm số tam giác trong tháp tam giác khó
Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác với độ cao là 250có bao nhiêu hình tam giác.Ví dụ: Tháp tam giác độ cao là 2 có 5 tam giác. Tháp tam giác có độ cao là 3 có 13 tam giác. Hình minh họa

Có thể vẽ được bao nhiêu tam giác từ 75 điểm
Trong mặt phẳng cho 75 điểm phân biệt!Biết rằng duy nhất chỉ có 3 điểm thẳng hàng.Hỏi nếu lấy các điểm đó làm đình của tam giác thì có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác ? chỉ cho mình công thức tổng quát nhé ,thanks

Trao đổi về một dạng toán tìm số dư trong toán casio
Xin được trao đổi cùng các bạn về một dạng toán tìm số dư: Tìm số dư khi chia A = 1 + x + x^2 + x^3 + ....+ x^n cho một số tự nhiên y nào đó. a. Ví dụ:Tìm số dư khi chia A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + .....+ 2^2016 cho 51 hoặc số nào khác cũng được. Đô b. Vấn đề

Mua sách giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng
Một người mua 9 quyển sách cùng loại. Vì được giảm 10% giá ghi trên bìa nên người đó chỉ phải trả 364500 đồng. Hỏi giá ghi trên bìa của mỗi quyển sách là bao nhiêu?