1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Tính tổng ước chẵn của số 11269608


0

8

Tính tổng ước chẵn của số 11269608

Vui lòng trình bày chi tiết lời giải

13 trả lời:

1

phân tích 11269608 thành TSNT

11269608=2^3*3*7^3*37^2

tổng các ước là (2^3+2^2+2+1)(3+1)(7^3+7^2+7+1)+(37^2+37+1)=33768000

tổng các ước lẻ là (3+1)(7^3+7^2+7+1)+(37^2+37+1)=2251200

tổng các ước chẳn là 33768000-2251200=31516800

 

#1: ngày 03/03/2016
230

sao tới chỗ (37^2+37^1) lại là phép + vậy ạ? » Lê Thị Bích Thảo 0 0 ngày 24/02/2018

Thêm bình luận

1

Dương Chép cũng sai 31516800  chớ

#2: ngày 16/09/2016
31

Thêm bình luận

1

KQ 31316800                                                                              

#3: ngày 14/09/2016
21

Thêm bình luận

1

31516800

#4: ngày 05/03/2016
123

Thêm bình luận