1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thảo luận vấn đề chung
  3. Khác

Diện tích tam giác vuông...bla...bla....


0

0

Cho một tam giác vuông. Nếu tăng độ dài cạnh góc vuông ngắn thêm 4cm và cạnh góc vuông dài thêm 5cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 110cm2. Nếu giảm độ dài cả hai này đi 5cm thì diện tích sẽ giảm đi 100cm2. Tính diện tích thực sự của tam giác vuông đó.

0 trả lời: