1. Toán Máy tính bỏ túi VN
  2. Toán sơ cấp casio, vinacal (THCS,THPT)
  3. Phép chia, biểu diễn các số thực

Tìm B và ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản:


0

0

Tìm B và ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản:

$B = \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{3}}}}}}}}}}}$

Nhớ ghi cách giải đàng hoàng nhé!

6 trả lời:

1

Kết quả của câu này là 13464/7937

#1: ngày 15/12/2016
1

Thêm bình luận

1

Lý Hoàng Khang: 09:51 08/12/2016

Kết quả hình như là 3366/2405. Phải không các bạn?

KQ của bạn cũng sai luôn

#2: ngày 13/12/2016
2

Thêm bình luận

1

Kết quả hình như là 3366/2405. Phải không các bạn?

#3: ngày 08/12/2016
1

Thêm bình luận

1

Đoàn Văn Thanh An: 22:01 13/09/2016

Đáp án là 23104/7937

Kq của bạn sai nhé.

#4: ngày 14/09/2016
2

Thêm bình luận