1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. máy tính
  3. cách học toán

Cách Học Toán có hiệu quả


12 trả lời:

1

bậy rùi mk cày điểm cảm ơn mà

 

#6: ngày 03/03/2017
2

Thêm bình luận

1

xàm quá đăng lên kím HT chứ làm dc gì

#7: ngày 03/03/2017

Thêm bình luận

1

ukm đúng rồi phải phân tích mới được 

#8: ngày 24/02/2017
2

Thêm bình luận

1

phải phân tích đa thức ra mới tìm giá trị nhỏ nhất được

#9: ngày 03/02/2017
1

Thêm bình luận

1

Tinh gia tri nho nhat sao vay

 

#10: ngày 10/01/2017
4

Thêm bình luận